Dr Robert van der Lubbe uzyskał habilitację na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Robert van der Lubbe uzyskał habilitację na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie nauk fizyki w zakresie biofizyki na podstawie "Markery biofizyczne systemu kognitywnego"